DE  NL
Produkte aus Papier und Plastik


MILIEU -
een gemeengoed

Umwelt Reduce Reuse Recycle Producten kunnen niet meer zomaar geproduceerd worden, maar behoren te voldoen aan milieuvriendelijkheid. Met RP-draagtassen voldoet u aan deze huidige tijdsgeest. Een duurzame productie is voor ons niet alleen maar een loze kreet, maar deze wordt behaald door continue te investeren in onze procesoptimalisering zodat deze voldoet aan de strengste kwaliteitsnormen en milieuvoorschriften. Rioolwaterreiniging, warmte terugwinning, thermische luchtzuivering en de verwerking van 98% van ons intern afval is maar een klein deel die de draagtassenproductie op het milieu minimaliseren.
Umwelt ISO 50001Onze DIN EN ISO 50001 certificering garandeert dat de energiebronnenprestatie en de energie-efficiency continue verbeterd worden, zodat energiebesparingen worden behaald. Vanzelfsprekend worden onze medewerkers hiervoor duurzaam geschoold. Research en ontwikkelingsarbeid resulteren in nieuwe materiaalkwaliteitsbesparingen bij gelijkblijvende draagkracht.

>Hier< kunt u onze certificering bekijken.

Neemt u met ons de volgende stap!