DE  NL
Umwelt


Milieu

Wij minimaliseren de invloed van uw draagtassenproductie op het milieu. Continue investeringen zorgen voor productoptimalisaties bij gelijktijdig verbeterde energie-efficiency.
>MEHR

GROENE DRAAGTASSEN

Transporteer met RP-draagtassen uw groene imago aan uw klanten. Als u kiest in overeenstemming met uw voorkeur, tussen verschillende materiaalkwaliteiten als papier en kunststof.
>MEHR